Blogg

Hälsa är ett relativt stort begrepp och det kan definieras på många olika sätt. Enligt WHO:s, världshälsoorganisationens, definition från 1946, är hälsa "ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning.", ("Health is a state of complete physical, mental and...