Blogg

Du vet säkert redan att en god natts sömn är en av de viktigaste faktorerna för ett balanserat och produktivt liv. Vem gillar inte att vakna med en känsla av att vara utvilad och redo för en ny dag?

Hälsa är ett relativt stort begrepp och det kan definieras på många olika sätt. Enligt WHO:s, världshälsoorganisationens, definition från 1946, är hälsa "ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning.", ("Health is a state of complete physical, mental and...