Kiropraktorns tankar om hälsa

05.06.2017

Vad betyder egentligen hälsa?

Är det när man inte är sjuk?

Hälsa är ett relativt stort begrepp och det kan definieras på många olika sätt. Enligt WHO:s, världshälsoorganisationens, definition från 1946, är hälsa "ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning.", ("Health is a state of complete physical, mental and social wellbeing and not merely the absence of illness or infirmity").

Nationella folkhälsokommittén i Sverige definierar hälsobefrämjande arbete som "... den process som ger människor möjlighet att öka kontrollen över sin hälsa och befrämja den".


Så vad påverkar hälsan?

Vissa saker i vardagen ökar hälsan. Andra minskar tvärtom vår hälsa.

Motion i lagom dos, sömn och en balanserad kost är några exempel på saker som kan öka hälsan.

Vad minskar vår hälsa?

Jo framför allt stress. Men inte bara den psykiska stressen vi upplever när vi "känner oss stressade".

Vi kan dela in stress i olika kategorier - psykisk, kemisk och mekanisk stress.

  • Den psykiska känner många igen. Det handlar mycket om bristen på återhämtning och för mycket att göra på jobbet. Det många inte tänker på är att stress är ofta en positiv respons från kroppen. Det får oss att fokusera och att hantera svåra situationer på toppen av vår förmåga, fråga bara elitidrottsmän. Om vi däremot aldrig får chansen att återhämta oss, att sänka kortisolnivåerna, blir den psykiska stressen ett stort problem.
  • Sen har vi den kemiska stressen som vi utsätter våra kroppar för. Där finns våra klassiska gifter som; alkohol, nikotin, föroreningar och strålning av olika slag.
  • Till sist har vi den mekaniska stressen som påverkas av ergonomi, repetitiva rörelser som vi utför på jobbet, på fritiden eller under träning av olika slag.

Gemensamt för de olika typerna av stress är att i måttlig dos är inget av det speciellt allvarligt. Men när det blir för mycket, eller när vi inte tillåter oss tillräcklig återhämtning, då minskar också hälsan.

Hur kan kiropraktik påverka vår hälsa?

Det sker på flera plan. Det mest uppenbara är att en legitimerad kiropraktor är utbildad i att hjälpa sina patienter att välja de hälsosamma alternativen i vardagen. Att inspirera till att motionera och att undvika nikotin. Att leva en hälsosam livsstil helt enkelt.

Det som kanske inte är lika självklart för alla, är hur vi kan påverka nervsystemets funktion. Och hur otroligt viktigt det är.

Nervsystemet är det som styr allting i din kropp. Det är vad som styr hjärtat och andningen, det berättar att du behöver sova när du är utarbetad, det styr upptaget av näringsämnen i tarmen när du äter och det är vad som styr dina muskler och leder när du rör på dig.

Flera studier pekar på att den kiropraktiska justeringen verkar påverka nervsystemets förmåga att svara på olika stimuli, dvs att det skickar rätt signaler till och från hjärnan när det behövs. Det skulle bland annat kunna påverka balansen och koordinationen. Förutom allt det så kan det också verkar smärtlindrande.

Så en kiropraktor kan alltså hjälpa dig att göra de hälsosamma valen i vardagen. Men det stora arbetet, och de stora hälsoeffekterna, det står du för!

Jonas Gustavsson, Leg. Kiropraktor