Om oss

Våra kärnvärden

Ansvar

  • Som företag tar vi ansvar för våra patienter och är tydliga i vårt arbetssätt
  • Vi tar ansvar gentemot våra medarbetare och strävar efter en positiv arbetsmiljö

Kompetens

  • Vi säkerställer kontinuerlig kompetensutveckling
  • Vi följer forskningen och anpassar våra metoder efter det

Engagemang

  • Vi är engagerade i våra patienters hälsa
  • Vi är alla engagerade och delaktiga i företagets utveckling