KIROPRAKTIK ÄR DET NATURLIGA VALET FÖR DIG SOM VILL HA SÄKER, EFFEKTIV OCH VETENSKAPLIG HÄLSOVÅRD
.

Våra tre principer

1. Symptomlindring

Smärta är den vanligaste sökorsaken.

Ofta är smärta en del av kroppens normala försvarsmekanism. Det är en signal att något inte fungerar. Ibland är det en vävnadsskada, ofta beror det på annat. Smärtan är ofta det som påverkas först vid behandling.

2. Ökad funktion

Nästa steg är att förbättra kroppens funktion.

Tillsammans med att smärtan förändras börjar det viktiga arbetet med att påverka den neurofysiologiska och biomekaniska funktionen i rörelseapparaten.

3. Egen träning

Det sista steget i ditt omhändertagande.

När din kropp fungerar bra, är det lättare att du mår bra! Många fortsätter att träffa oss för att få hjälp med både rehabilitering och annan träning.

Vi arbetar såklart inte bara med smärta. Vi hjälper både elitidrottare och motionärer att förbättra deras funktion vilket hjälper dem att nå sina mål.