Ett hälsovårdsyrke inriktad på diagnos, behandling och förebyggande av funktionella störningar i rörelseapparaten och effekten av dessa störningar på nervsystemet och den allmänna hälsan. Behandling sker med en betoning på manuella behandlingsmetoder, inklusive justering av ryggraden och annan led- och mjukdelsmanipulation


World Health Organization, Guidelines on Chiropractic, 2005