Stötvåg

Stötvågsbehandling

Förutom traditionellt kiropraktiskt omhändertagande erbjuder vår klinik på Sveavägen 76 även stötvågsbehandling. 

Behandlingen har visat god effekt för vissa muskel- och senbesvär, behandlingsformen är säker med få biverkningar. 

Stötvågsbehandling kan användas vid följande skador


  • Kalkaxel - Frozen Shoulder

  • Hälsporre - plantarfasciit

  • Tennisarmbåge - lateral epicondylit

  • Trokanterit

  • Hopparknä

  • Hälseneinflammation - akillestendinos

  • Benhinneinflammation - MTSS