Stötvåg
Ange undertext här

Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling är ett perfekt komplement till kiropraktik. Vi erbjuder stötvågsbehandling på vår klinik på Sveavägen i Stockholm.

Behandlingen är effektiv och har visat god evidens vid sjukdomstillstånd i mjukdelsvävnader. Behandlingsformen är säker med få och små negativa bieffekter. Ofta används stötvågsbehandling som ett komplement till den kiropraktiska behandlingen men kan även användas för sig eller tillsammans med till exempel rehabträning. 

Stötvågsbehandling kan användas vid följande skador


 • Kalkaxel - Frozen Shoulder

 • Hälsporre - plantarfasciit

 • Tennisarmbåge - lateral epicondylit

 • Trokanterit

 • Hopparknä

 • Hälseneinflammation - akillestendinos

 • Benhinneinflammation - MTSS

Fördelar med stötvågsbehandling

 • God evidens vid behandling av sjukdomstillstånd i mjukdelsvävnader

 • Ingen risk för infektion då ingen penetrering av huden sker

 • Den behandlade vävnaden tål normal belastning snabbt och patienten kan fortgå sitt arbete eller aktivitet under behandlingsperioden

 • Ingen ytterligare medicinering behövs

 • Behandling med kortisoninjektion respektive operation kan i många fall undvikas

 • Lägre risk för återfall jämfört med kortisoninjektioner och annan medicinering

Med dessa fördelar rekommenderas idag stötvågsbehandling ofta före kortisoninjektioner och kirurgiskt ingrepp.


Så går en stötvågsbehandling till


UNDERSÖKNING OCH BEDÖMNING

Innan stötvågsbehandlingen påbörjas tas alltid anamnes/sjukhistoria där du får berätta om dina besvär. Därefter görs en undersökning för att säkerställa diagnos och skadelokalisation. Här bedöms ifall stötvågsbehandling eller kiropraktik är rätt behandling för just dig. Ofta är en kombination det mest effektiva.

BEHANDLINGSPROCEDUR

Patienten sitter eller ligger och munstycket placeras på huden över området för skadan. En gel används mellan munstycke och hud för att bättre tillvarata tryckvågorna. Med ett specifikt tryck och frekvens bearbetas sedan området. Behandlingen tar 5-10 min och upprepas med 5-7 dagars mellanrum. Totalt brukar 3-10 behandlingar räcka för att ge bestående och tillfredsställande resultat.

BEHANDLINGEN ÄR IBLAND SMÄRTSAM MEN ALLTID UTHÄRDLIG

Stötvågsbehandlingen kan göra ont men upplevs så gott som alltid som uthärdlig. Så fort behandlingen är klar upphör smärtan. Biverkningar är ovanliga, men för vissa kan ett mindre blåmärke i behandlingsområdet uppstå. Likaså kan man få något ökade besvär ett par dagar efter, men detta är sällsynt. Kyla är effektivt för att minska smärtan lokalt.

ATT TÄNKA PÅ FÖRE, UNDER OCH EFTER EN STÖTVÅGSBEHANDLING

Man bör avstå från intensiv fysisk aktivitet eller belastning av behandlad vävnad det närmaste dygnet efter en behandling. Man bör inte genomgå någon annan behandling parallellt, som exempelvis behandling med kortisoninjektion eller blodförtunnande medicinering av starkare dos. Personer med uttalade hjärtbesvär, ökad blödningsbenägenhet samt gravida skall inte behandlas med stötvåg. För optimal effekt bör inte inflammationshämmande medicin ha intagits de senaste dagarna före behandling samt inte under pågående eller direkt efter avslutad behandling.

När bör man inte stötvågsbehandla?

 • Om du har fått kortisoninjektion i skadeområdet den senaste månaden

 • Vid neurologiskt eller vaskulärt nedsatt funktion i området

 • Vid cancer

 • Vid graviditet

 • Vid blödningssjukdom eller vid intag av starkare blodkoagulationsmedicin t ex Fragmin eller Waran. Fokuserad stötvågsbehandling ska normalt inte ges vid behandling med acetylsalicylsyra (Trombyl) eller hög dos omega-3 fettsyror

 • Vid akut inflammation i behandlingsområdet