Behandling
Ange undertext här

Störningar i kroppens leder, muskler och nervsystem leder ofta till nedsatt funktion och smärttillstånd. Denna smärta kan komma akut eller byggas upp under lång tid. 

Hos Matton Jernberg får du effektiv behandling.

Syftet med behandlingen är att återställa funktionen och lindra smärtan. Det finns ett samspel mellan nervsystemet som är kroppens kommunikations- och kontrollsystem, och ryggradens funktion. Detta samspel utgör underlaget för kiropraktik.

Kom ihåg att den kiropraktiska behandlingen återställer ledernas funktion, det är kroppen själv som sköter läkningen!

Undersökning

Ett nybesök startar alltid med en grundlig anamnes och undersökning. Vi frågar om din sjukdomshistoria och gör neurologiska, ortopediska och kiropraktiska tester.

Diagnos

Efter en noggrann undersökning sätts diagnosen som vidare skall behandlas. Vid behov remitteras man till annan vårdgivare eller röntgen innan diagnosen kan ställas med säkerhet.

Behandlingsplan

Vi utgår alltid från dig och dina behov som individ när vi sätter en behandlingsplan. Får oss är det viktigt att man som patient är välinformerad, involverad och aktiv i vården för att på bästa sätt uppnå goda resultat.